Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2009

74 miljoner ton avfall år 2007

År 2007 var den totala ansamlingen avfall 74 miljoner ton, dvs. omkring 7 procent mer än året innan. Av avfallet utnyttjades 40 procent som material eller energi. Utöver användningen av de mineralrika jordmassorna har man utnyttjat metall- och träavfall på ett målmedvetet sätt. Totalt användes 12 miljoner ton träavfall i energiproduktionen och inom skogsindustrin, nästan allt träavfall som uppstod. Av hushållens och servicesektorns avfall fördes största delen till avstjälpningsplatser. Uppgifterna har publicerats av Statistikcentralen.

Gruvornas andel av avfallsansamlingen uppgick år 2007 till nästan en tredjedel och avfallsmängden exklusive återfyllning av håligheter efter brytning till 24 miljoner ton. Ungefär lika mycket avfallsjord uppkom inom byggnadssektorn. Mängden avfall från industrin var 19 miljoner ton, från servicesektorn och hushållen totalt 3 miljoner ton.

Mängden avfall efter sektor år 2007, miljon ton

Mängden avfall efter sektor år 2007, miljon ton

Avfallsbehandling år 2007, 1000 ton per år

Avfallstyp Behandling
Behandling
totalt
Material
återvinning
Energi
utvinning
Övrig förbränning Avstjälpnings-
plats
Kemiskt avfall 994,0 77,9 7,1 76,4 832,6
- varav problemavfall 354,9 62,2 6,3 75,8 210,5
Metallavfall 1 306,0 1 304,0 0,0 0,0 2,0
Glasavfall 126,1 119,2 0,0 .. 6,9
Pappers- och pappavfall 799,3 736,0 37,6 0,1 25,5
Plast och gummiavfall 63,7 58,8 2,9 0,0 2,0
Träavfall 12 457,8 4 145,0 8 280,0 8,3 24,5
- varav problemavfall 39,2 0,0 30,9 8,3 0,0
Uttjänta fordon 30,3 30,2 0,0 0,0 0,1
- varav problemavfall 22,5 22,4 0,0 0,0 0,1
Elektriskt och elektroniskt skrot 49,4 39,3 0,0 0,3 9,8
- varav problemavfall 22,7 22,4 0,0 0,2 0,0
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 458,0 397,4 9,3 0,1 51,2
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 1 841,7 87,2 76,0 74,0 1 604,5
- varav problemavfall 20,9 0,0 0,0 1,8 19,1
Slam 643,6 111,6 243,4 21,3 267,3
- varav problemavfall 83,2 0,6 0,0 19,3 63,3
Mineralavfall 53 712,0 13 421,0 7,6 19,4 40 264,0
- varav problemavfall 1 327,6 230,2 0,2 19,3 1 077,9
Övrigt avfall 14,7 0,0 0,0 0,3 14,4
- varav problemavfall 1,1 0,0 0,0 0,3 0,8
Totalt 72 496,6 20 527,6 8 663,9 200,2 43 105,0
- varav problemavfall 1 871,9 337,8 37,4 125,0 1 371,7

Källa: Avfallstatistik 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, Juha Espo (09) 1734 3463

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 4.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2009-06-04_tie_001_sv.html