Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.11.2011

Allt mer kommunalt avfall förbränns

Förbränningen av kommunalt avfall fortsatte att öka kraftigt år 2010. I avfallskraftverk och parallellförbränningspannor behandlades förra året redan 557 000 ton kommunalt avfall. Ökningen från året innan är nästan 20 procent och förbränningens andel av behandlingen av kommunalt avfall steg till 22 procent. Mängden kommunalt avfall som förbränns har blivit 2,5 gånger större på fyra år. Den totala mängden kommunalt avfall var i fjol 2,5 miljoner ton. Detta är lite mindre än året innan.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2010

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2010

Till skillnad från tidigare ser det inte ut som att särskilt deponiavfall skulle ha förbränts mer, utan återvinningen verkar har minskat. Således skedde det nästan ingen förändring i utnyttjandegraden av avfall år 2010, och inte heller i mängden avfall som förts till avstjälpningsplatser. Förra året fördes 1,1 miljoner ton kommunalt avfall till avstjälpningsplatser, dvs. 45 procent av den totala mängden avfall.

Volymen av kommunalt avfall uppgick i Finland till 470 kilo per person år 2010. De största avfallsposterna är livsmedelsavfall, returpapper, papp och kartong. Den största förändringen efter avfallstyp år 2010 gällde mängderna avfallspapper och -kartong, de minskade med en femtedel. Mängden el- och elektronikskrot uppgick i fjol till 50 000 ton, dvs. nästan fem gånger mer jämfört med början av förra decenniet.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Juha Espo (09) 1734 3463, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (209,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2011-11-18_tie_001_sv.html