Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.5.2012

Biologiskt nedbrytbart avfallsmaterial utnyttjas till största delen

År 2010 uppgick mängden biologiskt avfall i Finland till omkring 14,2 miljoner ton. Av detta utnyttjades 92 procent, dvs. 13,1 miljoner ton. Totalutvinningen av biologiskt material ur naturen var 51,3 miljoner ton samma år. Det biologiskt nedbrytbara avfallet ersätter särskilt jungfruliga och fossila bränslen. 63 procent av det biologiskt nedbrytbara avfallet användes som bränsle – de största volymerna bestod av trä-, hushålls-, pappers- och kartongavfall. Materialutnyttjandet, dvs. volymen av återanvänt biomaterial, uppgick till 4,5 miljoner ton.

Mängden avfall efter sektor år 2010, miljoner ton

Mängden avfall efter sektor år 2010, miljoner ton

År 2010 gjordes åter ett nytt rekord i stenbrytning i gruvorna (71,5 miljoner ton). Samtidigt var mängden avfallssten, anrikningssand och jordmaterial vid gruvorna rekordstor, dvs. 50 miljoner ton. Till största delen deponeras dessa avfall i gruvområdet.

Den mångåriga ökningen av mängden avfall från hushållen och servicesektorn avtog år 2009 och den ringa minskningen fortsatte år 2010. Största delen av avfallet är kommunalt avfall, vilket finländarna producerade 470 kilo av per person år 2010. Förbränning har blivit allt vanligare på bekostnad av såväl återvinning som deponering på avstjälpningsplats. Av det kommunala avfallet utnyttjades år 2010 en rekordstor mängd på 55 procent i form av material eller förbränning.

Inom skogsbruket nådde utnyttjandet av hyggesrester också nytt rekord, 2,8 miljoner ton, dvs. en ökning med 16 procent från året innan. Mängden industriavfall ökade med 6 procent, närmast till följd av att skogsindustrin återhämtade sig.

Enligt den nya avfallslagen heter problemavfall nu "farligt avfall". Mängden farligt avfall uppgick till totalt 1,5 miljoner ton år 2010. Största delen av det farliga avfallet deponeras i högar eller bassänger i områden reserverade för det. Omkring en tiondel av det farliga avfallet behandlas genom förbränning.


Källa: Avfallstatistik 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (234,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 16.5.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2010/jate_2010_2012-05-16_tie_001_sv.html