Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2011, ton

  Avfallsvolym  Behandling       
Material-
återvinning
Energi-
utvinning
Till avstjälp-
ningsplats
Blandavfall totalt 1 514 176 40 041 415 771 1 058 364
Separat insamlat total, av vilket 1 204 592 906 966 262 713 34 913
    Pappers- och kartongavfall 363 643 356 440 7 178 25
    Bioavfall 362 764 333 102 24 721 4 941
    Glasavfall 61 062 60 914 4 144
    Metalavfall 14 417 14 396 20 1
    Träavfall 83 951 6 822 76 210 919
    Plastavfall 22 323 6 260 16 008 55
    El- och elektronikskrot 55 830 55 752 46 32
    Annat 240 602 73 280 138 526 28 796
Allt totalt 2 718 768 947 007 678 484 1 093 277

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2011, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Simo Vahvelainen 09 1734 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 20.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2011, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2011, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2011/jate_2011_2012-11-20_tau_001_sv.html