Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2014

Sextiosex procent av allt brännbart avfall bränns

År 2012 uppgick mängden brännbart avfall i Finland till omkring 16,4 miljoner ton. Av denna mängd brändes 10,7 miljoner ton, dvs. 66 procent, i förbrännings- parallellförbränningsanläggningar. Den överlägset största posten brännbart avfall var träavfall inom skogsbruk och -industri. Näst mest brändes kommunalt avfall och annat blandavfall, totalt 1,4 miljoner ton, som samlats in från hushåll och andra sektorer. Den ökade kapaciteten vid förbränning av kommunalt avfall håller på att göra de traditionella avstjälpningsplatserna överflödiga under de närmaste åren. Omkring tio procent av den totala förbrukningen av energi producerades genom avfallsförbränning. I avfallsmängderna igår inte avverkningsrester som blir kvar i skogen och inte heller ingår halm eller gödsel från lantbruket som behandlats på uppkomstplatsen.

Mängden avfall efter sektor år 2012, miljoner ton

Mängden avfall efter sektor år 2012, miljoner ton

Den totala mängden avfall 90 miljoner ton

År 2012 uppgick den totala mängden avfall till något under 90 miljoner ton, vilket var en minskning med omkring 5,5 miljoner ton från året innan. I synnerhet gruvavfall och överflödig marksubstans i samband med byggande minskade. Mineralavfall, som var den största posten i avfallsansamlingarna och som främst uppkom från malm- och mineralgruvor, jordbyggande och energiproduktion (aska), uppgick till 72 miljoner ton. En tredjedel av mineralavfallet tas till vara.

Mängden farligt avfall uppgick till omkring 1,1 miljoner ton år 2012. Farligt avfall uppkom särskilt inom metallindustrin, hushåll och tjänster samt i form av förstörd mark i samband med byggande. Av farligt avfall brändes 180 000 ton, men en mycket större mängd deponerades på avstjälpningsplatserna. Farligt avfall kallades tidigare problemavfall.


Källa: Avfallstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 09 1734 3463, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (251,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2012/jate_2012_2014-05-15_tie_001_sv.html