Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2015

Den cirkulära ekonomin snubblar på stenar

Återvinningen av avfallssten släpar efter utnyttjandet av andra avfallsmaterial, stenmaterialet deponeras främst. Under senaste år har man övergått till att utnyttja biologiskt nedbrytbara avfallsmaterial och därutöver återanvänds till exempel metallavfall, el- och elektronikskrot, skrotfordon samt glasavfall nästan helt som material. Dessutom ökade volymen av avfall med mineraliskt ursprung inom utvinning av mineral till 68 miljoner ton år 2013. Detta är nästan 70 procent av den totala mängden avfall. Merparten av mineralavfallet består av oförädlade naturresurser från malm- och mineralgruvor samt jordbyggande, en mindre del av aska, tegel, betong e.d.

Mängden avfall efter sektor år 2013, 1000 ton

Mängden avfall efter sektor år 2013, 1000 ton

Källa: Avfallstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (119,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 28.05.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2013/jate_2013_2015-05-28_tie_001_sv.html