Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2014, ton

Avfall                                           Avfallsvolym Material återvinning Energiutvinning Till avstjälpningsplats
Blandavfall totalt 1 349 905 15 122 903 671 431 112
Separat insamlat total, av vilke 1 140 097 826 185 300 869 13 043
    Pappers- och kartongavfall 363 208 315 627 47 457 124
   Bioavfall 397 396 354 990 35 560 6 846
    Glasavfall 11 768 11 357 4 407
    Metalavfall 56 225 56 196 29 0
   Träavfall 50 845 2 961 47 625 259
   Plastavfall 50 998 4 497 46 455 46
   El- och elektronikskrot 59 373 59 333 40 0
   Andra separat insamlade 150 284 21 224 123 699 5 361
Annat 139 877 15 019 111 280 13 578
Allt totalt 2 629 879 856 326 1 315 820 457 733

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 01.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2014, Tabellbilaga 1. Kommunalt avfall år 2014, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2014/jate_2014_2015-12-01_tau_001_sv.html