Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.1.2019

Mängden kommunalt avfall har inte ökat och återvinningen har ersatt deponeringen på avstjälpningsplatserna

Korrigering 11.1.2019 . De korrigerade punkterna är markerade med rött. 

År 2017 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 2 811 589 ton. Mängden har varit på samma nivå som under några tidigare år.

Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i enlighet med de senaste årens rådande tendens. År 2017 deponerades bara omkring en procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Energianvändningen av kommunalt avfall har varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2003–2017 (Korrigering 11.1.2019)

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2003–2017 (Korrigering 11.1.2019)

Användningen av kommunalt avfall som bränsle i produktionen av fjärrvärme i tätorterna har stabiliserats och dess roll i sammanhanget har ökat. De organiska fraktioner som ingår i energiåtervunnet kommunalt avfall dämpar också utsläppen av växthusgaser, om de ersätter användningen av fossila bränslen.

Mängden separat insamlat kommunalt avfall har ökat

Av det kommunala avfallet har något mindre än tidigare hamnat i den materialspecifika, separata insamlingen och via det i återvinning. Ändå samlar man in och separerar plast, trä- och pappers- samt kartonghaltiga blandfraktioner från annat kommunalt avfall också för energiåtervinning. Om man räknar ihop avfallsfraktioner för återvinning och sådant som insamlats separat eller separerats för energiåtervinningar har mängden avfall som separerats från blandavfallet för återvinning ökat.

År 2017 återvanns omkring 99 procent av det kommunala avfallet, vilket är mer än någonsin tidigare. Materialåtervinningens andel sjönk till 41 procent, men energiåtervinningens steg till 58 procent. Materialåtervinningsgraden är hög särskilt för fiberförpackningar och annan returfiber. En stor del av bioavfallet komposteras eller rötas, totalt omkring 370 000 ton. Rötningsresterna används som jordförbättringsmedel eller för grönanläggningar, på samma sätt som kompostmylla.

Den totala mängden kommunalt avfall per invånare har stabiliserats

Ökningen av mängden kommunalt avfall har jämnats ut under de senaste åren. Mängden har varierat mellan 2,7 och 2,8 miljoner ton. När man räknar mängden per invånare har den stabiliserats till omkring femhundra kg per år. År 2017 ökade förhållandet till några kilogram från föregående år och uppgick till 510 kg per invånare.


Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Johanna Pakarinen 029-5513313, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. Kommunalt avfall 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2017/13/jate_2017_13_2019-01-09_tie_001_sv.html