Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.12.2020

Mängden kommunalt avfall ökade något år 2019 – största delen av avfallet utnyttjades fortfarande som energi

År 2019 uppgick mängden kommunalt avfall till över tre miljoner ton. Jämfört med året innan ökade den totala avfallsmängden med 80 000 ton, dvs. med något under tre procent. Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Avfallsmängden motsvarade omkring 565 kg räknat per invånare.

År 2019 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 3 122 705 ton. Jämfört med året innan var ökningen omkring 80 000 ton, dvs. något under tre procent. Ökningen av avfallsmängden var mer moderat än året innan. Som kommunalt avfall betraktas utöver avfall som uppkommer vid boende också med det jämförbart avfall inom handel, industri och tjänster.

Energiåtervinningen var fortfarande den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall

Inga större förändringar skedde i inbördes andelar för de olika sätten att hantera avfall. Energiåtervinningen av avfall har fr.o.m. år 2012 varit den mest betydande formen av hantering av kommunalt avfall – år 2019 minskade dess andel något, till 56 procent. Energiåtervinningen av kommunalt avfall bygger på samproduktion av el och värme, och värme utnyttjas särskilt i fjärrvärmenäten.

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2019

Kommunalt avfall efter hanteringssätt, åren 2002–2019

Andelen materialåtervinning av avfall ökade något och uppgick till 43 procent. På grund av förbudet mot avstjälpningsplatser för organiskt avfall som trädde i kraft år 2016 förs kommunalt avfall inte i någon nämnvärd mängd till avstjälpningsplatserna. År 2019 var andelen deponiavfall mindre än en procent.

Särskilt bioavfall och plast återvanns mer än tidigare

Mängden blandavfall i samhällena uppgick till mer än 1,5 miljoner ton: mängden ökade med något under fem procent från året innan. Nästan allt blandavfall utnyttjas inom energiåtervinningen.

Som material var den totala mängden separat insamlade avfallsfraktioner på samma nivå som året innan, dvs. 1,4 miljoner ton. De största separat insamlade materialposterna har redan länge varit papper och kartong sam bioavfall. Mängden separat insamlat pappers- och kartongavfall minskade med något under tio procent.

Det separat insamlade bioavfallet ökade med nio procent från året innan och detta förklarar största delen av ökningen av materialåtervinningen. Av bioavfallet komposterades och rötades största delen; sammantaget ökade mängden kompostering och rötning med över 13 procent från året innan. Rötningen genererar biogas och därutöver kan man använda rötrester och komposteringsmylla t.ex. som jordförbättringsmaterial eller byggande av gröna miljöer.

Av annat separat insamlat avfall ökade volymen av plastavfall mest, med mer än tio procent. Detta återspeglades särskilt i ökad materialåtervinning av plast. Också metallavfall återvanns mer än tidigare.

Det skedde inga större förändringar i den totala mängden träavfall, men mängden träavfall som utnyttjas som material ökade med mer än 40 procent i och med att energiförbränningen av trä minskade.

Mängden kommunalt avfall ökade till 565 kg per invånare

Mängden avfall ökade också i förhållande till Finlands folkmängd. I början av 2010-talet stabiliserade sig avfallsmängden på omkring 500 kg per invånare. År 2019 var mängden kommunalt avfall 565 kg per person – mängden ökade med 15 kg från året innan.

Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2002–2019

Ackumulering av kommunalt avfall per invånare 2002–2019

Källa: Avfallstatistik - Kommunalt avfall 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, Juha Espo 029 551 3463, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (203,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 13 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2019/13/jate_2019_13_2020-12-09_tie_001_sv.html