Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.8.2009

Prisindexet för statliga utgifter steg med 2,3 % och prisindexet för kommunalekonomin med 0,8 % det tredje kvartalet år 2009

Korrigerad 30.3.2010. Prisindexet för statsekonomin har korrigerats för perioden IV kvartalet 2008 – IV kvartalet 2009. Korrigeringarna syns isynnerhet som förändringar av indextalen för realinvesteringarna. Jämfört med tidigare offentliggöranden har också löneuppgifterna ändrats. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Förfrågningar: Matias Kemppainen (09)1734 3564

Enligt Statistikcentralens preliminärä uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 2,3 procent det tredje kvartalet år 2009 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 0,8 procent.

Ökningen av prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på ökningen av transfereringar, löner och övriga personalkostnader. Ökningen av prisindexet för kommunalekonomin berodde på stegringen av personalkostnaderna.

Prisindexet för offentliga utgifter 2000=100, 3:e kvartalet 2009

Index (2000=100) Indextal 1) Förändrings-% 2007–2008 Förändrings-% II/2008–II/2009 1)
Statsekonomin 126,4 4,5 2,3
Kommunalekonomin 133,6  5,3 0,8
Kommuner 134,0 5,2 0,8
Samkommuner 132,1 5,5 1,1
Prisindex för den kommunala basservicen 135,4 5,3 1,9
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2000=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/02/jmhi_2009_02_2009-08-27_tie_001_sv.html