Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.2.2011

Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,6 % och prisindexet för kommunalekonomin med 1,9 % det fjärde kvartalet år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminärä uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 1,6 procent det fjärde kvartalet år 2010 jämfört med föregående år. Under motsvarande period var ökningen inom kommunalekonomin 1,9 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 4:e kvartalet 2010

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2009–2010
1)
Förändrings-%
IV/2009–IV/2010
1)
Statsekonomin 114,3 1,4 1,6
Kommunalekonomin 116,9 1,9 1,9
Kommuner 116,8 1,8 1,8
Samkommuner 117,2 2,2 2,1
Prisindex för den kommunala basservicen 118,3 2,4 1,8
1) preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringarna ökade samt på att priserna på varor och tjänster steg. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt på att personalkostnaderna ökade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2010/04/jmhi_2010_04_2011-02-09_tie_001_sv.html