Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.2.2014

Prisindexet för statliga utgifter steg med 1,7 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 1,6 procent under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 1,7 procent under fjärde kvartalet 2013 jämfört med föregående år. Under motsvarande period ökade prisindexet för kommunalekonomin 1,6 procent och kommunala basservicen 1,9 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 4:e kvartalet 2013

Index (2005=100) Indextal 1) Förändrings-%
2012–2013
1)
Förändrings-%
IV/2012–IV/2013
1)
Statsekonomin 123,4 1,7 1,7
Kommunalekonomin 126,0 1,5 1,6
– Kommuner 125,6 1,5 1,5
– Samkommuner 127,4 1,8 1,8
Prisindex för den kommunala basservicen 128,2 1,8 1,9
1) Preliminär

Ökningen i prisindexet för statliga utgifter berodde i huvudsak på att transfereringarna ökade samt på att lönerna och de övriga personalkostnaderna steg. Stegringen av prisindexet berodde också på att priserna på varor och tjänster steg samt på att de utbetalda pensionerna ökade. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att priserna på varor och tjänster steg samt på att personalkostnaderna ökade. Stegringen av utgifterna inom kommunalekonomin dämpades av att finansieringskostnaderna sjönk.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matias Kemppainen 09 1734 3564, Anne Piistari 09 1734 3487, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 11.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2013/04/jmhi_2013_04_2014-02-11_tie_001_sv.html