Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.6.2015

Prisindexet för statliga utgifter steg med 0,3 procent och prisindexet för kommunalekonomin med 0,5 procent under första kvartalet jämfört med året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg prisindexet för statliga utgifter med 0,3 procent under första kvartalet 2015 jämfört med föregående år. Under motsvarande period steg prisindexet för kommunalekonomin med 0,5 procent och prisindexet för den kommunala basservicen med 0,5 procent.

Prisindexet för offentliga utgifter 2005=100, 1:a kvartalet 2015

Index (2005=100) Indextal 1) Årsförändrings-%
2013–2014
1)
Årsförändrings-%
I/2014–I/2015
1)
Statsekonomin 124,7 1,3 0,3
Kommunalekonomin 126,7 0,7 0,5
– Kommuner 126,3 0,7 0,4
– Samkommuner 128,1 0,5 0,5
Prisindex för den kommunala basservicen 128,9 0,5 0,5
1) Preliminär

Prisindexet för statliga utgifter ökade främst på grund av att lönerna och övriga personalkostnader samt priserna på varor och tjänster steg. Ökningen berodde också på att transfereringarna ökade. Ökningen i prisindexet för utgifter inom kommunalekonomin berodde i synnerhet på att personalkostnaderna ökade samt på att priserna på varor och tjänster steg. Stegringen av prisindexet för kommunalekonomin dämpades av att investeringsutgifterna minskade.


Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Vikarie ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (218,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 1:a kvartalet 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/01/jmhi_2015_01_2015-06-16_tie_001_sv.html