Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100

Kvartal, index 2014 2015 1)
2014 I II III IV 2015 I II III IV
0 Totalt, exkl. affärsverken 127,0 126,5 126,7 127,4 127,2 127,2 127,1 127,1 127,4 127,3
11 Allmän förvaltning 127,7 127,1 127,4 128,2 128,2 128,3 128,1 128,1 128,4 128,4
12 Social- och hälsovård 128,2 127,8 127,9 128,7 128,7 128,8 128,6 128,7 128,9 129,0
121 Socialvård 127,9 127,4 127,5 128,4 128,4 128,6 128,4 128,5 128,8 128,9
122 Hälsovård 128,5 128,0 128,1 128,9 128,8 129,0 128,8 128,9 129,1 129,1
13 Undervisnings- och kulturverksamhet 126,5 126,4 126,3 126,8 126,6 126,7 126,5 126,5 126,8 126,9
131 Undervisningsverksamhet 126,9 126,8 126,7 127,2 126,9 127,1 126,9 126,9 127,2 127,3
132 Kulturverksamhet 124,6 124,2 124,4 125,0 124,8 124,7 124,6 124,6 124,9 124,8
14 Övriga tjänster 121,5 120,9 121,6 122,2 121,4 120,6 120,8 120,6 120,9 120,3
15 Affärsverksamhet 123,4 122,8 123,6 123,9 123,4 122,4 122,6 122,5 122,7 122,0
4 Affärsverken 122,4 122,1 122,2 122,9 122,2 121,8 122,1 121,8 121,8 121,6
Totalt, inkl. affärsverken 126,6 126,1 126,3 127,0 126,8 126,7 126,7 126,6 126,9 126,8
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Kommunalekonomin efter uppgiftsområde 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2015/04/jmhi_2015_04_2016-02-11_tau_002_sv.html