Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2020, 4:e kvartalet

Prisindex för offentliga utgifter 2016, 2:a kvartalet

2016
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik