Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2015 2016 1)
2015 I II III IV I II III
0 Totalt, exkl. affärsverken 127,4 127,2 127,2 127,4 127,6 127,7 128,4 128,4
1 Driftskostnader 128,8 128,6 128,7 128,9 129,0 129,3 129,7 129,7
11 Personalkostnader 131,7 131,4 131,5 132,0 132,1 132,5 132,8 132,8
111 Löner och arvoden 132,8 132,4 132,6 133,1 133,2 134,0 134,3 134,4
112 Socialförsäkringsavgifter 128,4 128,0 128,2 128,7 128,8 128,0 128,3 127,9
113 Betalda pensioner 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1
12 Köp av varor och tjänster 127,6 127,6 127,6 127,6 127,7 127,9 128,5 128,5
121 Material, förnödenheter och varor 122,8 124,0 123,2 122,0 122,0 121,9 122,6 122,4
122 Köp av tjänster 128,5 128,3 128,4 128,6 128,8 129,0 129,6 129,6
13 Övriga driftskostnader 126,1 125,8 126,0 126,2 126,3 126,5 127,0 127,1
14 Avskrivningar och nedskrivningar 114,4 113,5 114,5 114,6 114,8 113,6 114,6 114,4
2 Investeringsutgifter 139,9 138,7 139,0 132,1 149,6 140,3 149,5 149,5
3 Finansieringsutgifter 37,0 40,8 35,4 39,1 32,6 32,3 37,7 35,2
4 Affärsverken 121,8 122,1 121,8 121,7 121,5 121,5 122,4 122,2
Totalt, inkl. affärsverken 126,9 126,8 126,7 126,9 127,1 127,2 127,8 127,8
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2016/03/jmhi_2016_03_2016-10-27_tau_001_sv.html