Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100

Kvartal, index 2015 2016 1)
2015 I II III IV 2016 I II III IV
1 Konsumtionsutgifter 129,5 129,0 129,3 129,6 130,0 129,7 129,3 129,7 129,8 130,1
11 Löner och övriga personalkostnader 141,6 140,6 141,1 141,8 142,7 141,4 140,9 141,4 141,5 141,8
111 Löner och arvoden 142,5 141,6 142,1 142,7 143,6 144,8 144,3 144,8 144,9 145,2
112 Socialförsäkringsavgifter 138,7 137,7 138,2 139,0 139,9 130,8 130,3 130,8 130,9 131,1
12 Betalda pensioner 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
13 Varor och tjänster 121,1 120,9 121,1 121,1 121,3 122,4 121,7 122,3 122,6 123,1
2 Transfereringar 122,8 122,7 122,8 122,8 122,9 123,3 122,9 123,4 123,4 123,7
21 Transfereringar till kommuner 127,8 127,8 127,7 127,8 127,9 128,5 128,0 128,5 128,5 128,8
22 Transfereringar till näringslivet 117,7 117,7 118,0 117,7 117,6 117,7 117,0 117,7 117,8 118,5
23 Transfereringar till hushåll 116,4 116,3 116,4 116,4 116,4 116,7 116,4 116,7 116,7 116,8
24 Transfereringar till allmännyttiga samfund 129,0 128,6 128,8 129,1 129,4 129,3 128,9 129,4 129,4 129,6
25 Betalningsandelar till EU 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8
26 Transfereringar till utlandet 120,2 120,2 120,2 120,2 120,2 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8
3 Realinvesteringar 128,5 128,5 129,5 128,5 127,5 127,0 126,1 126,3 127,2 128,3
4 Finansinvesteringar 124,9 124,8 125,0 124,9 125,1 125,3 124,7 125,3 125,4 125,8
5 Övriga utgifter 119,4 119,2 119,4 119,3 119,5 119,8 119,1 119,8 119,9 120,4
SSS TOTALT 125,0 124,8 125,0 125,1 125,2 125,4 124,9 125,4 125,5 125,8
1) preliminär

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2005=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2016/04/jmhi_2016_04_2017-02-13_tau_003_sv.html