Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q4/2017 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
Totalt (1-3), exkl. affärsverken 107,8 0,3 -1,5
1. Driftskostnader 108,8 0,3 -1,5
1.1. Personalkostnader 106,3 0,1 -3,5
1.1.1. Löner och arvoden 110,2 0,1 -1,0
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 93,2 0,0 -12,2
1.1.3. Betalda pensioner 110,6 0,0 0,6
1.2. Köp av varor och tjänster 110,2 0,4 -0,6
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 111,6 0,9 1,8
1.2.2. Köp av tjänster 110,1 0,4 -0,9
1.3. Övriga driftskostnader 110,0 0,3 -0,1
1.3.1. Interna hyresutgifter och överföringar 110,3 0,4 0,5
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 109,7 0,2 -0,5
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 111,6 0,6 0,7
1.4.1. Avskrivningar 111,6 0,6 0,7
2. Investeringsutgifter 103,2 0,0 -0,8
3. Finansieringsutgifter 31,9 -1,8 -16,5
4. Affärsverken 108,6 0,4 -0,6
SSS Totalt, inkl. affärsverken 107,8 0,2 -1,5

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 13.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 4:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q4/2017 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2017/04/jmhi_2017_04_2018-02-13_tau_001_sv.html