Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2018 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 110,0 0,5 0,6
1. Konsumtionsutgifter 113,0 0,6 1,1
1.1. Löner och övriga personalkostnader 113,6 1,2 1,3
1.1.1. Löner och arvoden 116,4 1,2 1,7
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 101,4 1,2 0,3
1.2. Betalda pensioner 111,2 0,0 0,5
1.3. Varor och tjänster 114,2 0,5 1,2
2. Transfereringar 108,8 0,4 0,5
2.1. Transfereringar till kommuner 109,2 0,9 0,8
2.2. Transfereringar till näringslivet 114,3 0,4 0,6
2.3. Transfereringar till hushåll 106,3 0,0 0,1
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 107,0 0,5 0,4
2.5. Betalningsandelar till EU 116,1 0,0 0,6
2.6. Transferering till utlandet 116,1 0,0 0,6
3. Realinvesteringar 109,8 0,2 0,3
4. Finansinvesteringar 114,3 0,4 0,6
5. Övriga utgifter 111,1 0,6 1,0

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Mäkinen 029 551 2955, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 11.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2018, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2010=100, Q2/2018 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2018/02/jmhi_2018_02_2018-09-11_tau_003_sv.html