Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska). Revideringen beskriver skillnaden (i procentenhet) mellan senaste och första offentliggörandets årsförändringprocenter. Första offentliggörandet hänvisar till den tidpunkt då den preliminära uppgiften om referensperioden publicerades första gången

Revidering av årsförändringar av prisindexen för offentliga utgifter

Index och årskvartal Årsförändring (%) Revidering (%-enheter)
Senaste offentliggörandet 13.9.2021 (%) 1:a offentliggörandet (%)
Statsekonomin I/2020 1,9 1,7 0,2
II/2020 0,7 0,5 0,2
III/2020 1,1 0,9 0,2
IV/2020 1,3 1,0 0,3
I/2021 1,2 1,1 0,1
Kommunalekonomin I/2020 2,2 2,1 0,1
II/2020 0,0 -0,1 0,1
III/2020 1,0 0,8 0,2
IV/2020 1,3 1,0 0,3
I/2021 1,6 1,5 0,1
Prisindex för den kommunala basservicen I/2020 2,3 2,2 0,1
II/2020 0,1 0,0 0,1
III/2020 0,8 0,7 0,1
IV/2020 1,2 1,0 0,2
I/2021 1,7 1,5 0,2

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2021, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/02/jmhi_2021_02_2021-09-13_rev_001_sv.html