Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Prisindex för offentliga utgifter 2021, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
1. Driftskostnader 106,1 1,4 3,1
1.1. Personalkostnader 104,5 1,8 3,7
1.1.1. Löner och arvoden 109,5 1,8 3,2
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 88,2 1,7 5,9
1.2. Köp av varor och tjänster 108,3 1,1 2,8
1.2.1. Material, förnödenheter och varor 107,2 0,6 1,7
1.2.2. Köp av tjänster 108,6 1,3 3,1
1.3. Övriga driftskostnader 108,2 1,3 2,9
1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga 108,2 1,3 2,9
1.4. Avskrivningar och nedskrivningar 101,9 0,0 0,1
1.4.1. Avskrivningar 101,9 0,0 0,1
2. Investeringsutgifter 130,5 11,3 15,4
3. Finansieringsutgifter 31,6 0,0 57,2
SSS Totalt, inkl. affärsverken 105,7 1,5 3,3

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 1. Kommunalekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2021 (preliminär) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/02/jmhi_2021_02_2021-09-13_tau_001_sv.html