Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2021 (preliminär)

Utgiftsslag Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 104,6 0,8 2,0
1. Konsumtionsutgifter 106,1 0,6 1,9
1.1. Löner och övriga personalkostnader 106,1 1,0 2,7
1.1.1. Löner och arvoden 108,5 1,0 2,3
1.1.2. Socialförsäkringsavgifter 95,6 1,1 5,3
1.2. Betalda pensioner 104,4 0,0 0,5
1.3. Varor och tjänster 107,9 0,7 2,7
2. Transfereringar 104,0 0,9 2,1
2.1. Transfereringar till kommuner 106,6 1,5 3,6
2.2. Transfereringar till näringslivet 107,5 1,2 3,9
2.3. Transfereringar till hushåll 100,3 0,0 0,4
2.4. Transfereringar till allmännyttiga samfund 104,3 1,4 3,1
2.5. Betalningsandelar till EU 105,6 0,0 0,0
2.6. Transferering till utlandet 105,6 0,0 0,0
3. Realinvesteringar 101,6 0,2 0,1
4. Finansinvesteringar 107,5 1,2 3,9
5. Övriga utgifter 105,4 0,8 2,1

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 3. Statsekonomin efter utgiftsslag 2015=100, Q2/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/02/jmhi_2021_02_2021-09-13_tau_003_sv.html