Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2021 (preliminär)

Förvaltningsområde Indextal Kvartalförändring, % Årförändring, %
SSS Statsekonomin totalt 104,6 0,8 2,0
01 Allmän förvaltning 105,7 1,0 2,5
02 Utrikesministeriet 106,0 0,4 1,0
03 Inrikesministeriet 106,2 1,0 2,5
031 Polisen 105,9 1,0 2,5
032 Gränsbevakningsväsendet 106,2 1,0 2,5
033 Övriga, Inrikesministeriet 107,0 0,8 2,5
04 Försvarsministeriet 107,0 0,9 2,4
05 Finansministeriet 106,1 1,0 2,4
06 Undervisningsministeriet 103,3 1,2 2,5
062 Undervisningsministeriet - övriga 103,3 1,2 2,5
07 Jord- och skogsbruksministeriet 107,1 1,1 3,5
08 Kommunikationsministeriet 108,0 0,8 3,5
09 Arbets- och näringsministeriet 105,8 1,0 2,7
10 Social- och hälsovårdsministeriet 100,9 0,2 0,7
11 Miljöministeriet 106,2 1,0 2,6

Källa: Prisindex för offentliga utgifter 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 13.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för offentliga utgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4513. 2:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 4. Statsekonomin efter förvaltningsområde 2015=100, Q2/2021 (preliminär) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmhi/2021/02/jmhi_2021_02_2021-09-13_tau_004_sv.html