Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.5.2018

Stabil penningsituation bland konsumenterna och ingen oro för arbetslöshet

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 24,8 medan den i april var 23,2 och i mars 24,7. I maj i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 24,1. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,5. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2–18 maj 1 114 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av förtroendeindikatorns delfaktorer var konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin samt på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslösheten mycket ljusa i maj. Synen på hushållets möjligheter att spara var god.

Jämfört med april förstärktes synen på den egna ekonomin och möjligheterna att spara i maj. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshet var oförändrade.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes tron på den egna ekonomin och i synnerhet på att arbetslösheten minskar. Däremot försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi något från året innan och synen på möjligheterna att spara var någorlunda oförändrade.

I maj uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är på en rekordhög nivå. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att ta lån och spara och även gynnsam för att köpa kapitalvaror. I maj oroade sig sysselsatta konsumenter betydligt mindre än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (403,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/05/kbar_2018_05_2018-05-28_tie_001_sv.html