Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.4.2019

Konsumenternas förtroende oförändrat i april

Konsumenternas förtroende för ekonomin har redan under ungefär ett halvårs tid hållits på samma moderata nivå. Konsumenternas förtroendeindikator var i april 15,7 medan den i mars var 16,1 och i februari 15,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,7. Året innan i april fick förtroendeindikatorn ett klart högre värde 23,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–17 april 1 143 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förstärktes i april bara konsumenternas förväntningar på Finlands ekonomi något jämfört med mars. Synen på landets ekonomiska utveckling var dock fortfarande rätt så dyster. De övriga tre delfaktorerna i förtroendeindikatorn försvagades alla något i april. Konsumenternas syn på den egna ekonomin och på möjligheterna att spara var dock fortsatt moderat respektive utmärkt. Också förväntningarna på en minskning av arbetslösheten var fortfarande positiva.

Jämfört med motsvarande period i fjol förstärktes i april bara synen på de egna möjligheterna att spara. Övriga delfaktorer försvagades under ett år, förväntningarna på den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland betydligt.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I april uppskattade konsumenterna att hushållets ekonomi är på en mycket god nivå. Sysselsatta konsumenter upplevde att risken för att själva råka ut för arbetslöshet ytterligare minskat något under den senaste tiden. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var mycket gynnsam för att spara men också god för att ta lån och köpa kapitalvaror. Planerna på att använda pengar på kapitalvaror inom ett år visade i april en liten återhämtning särskilt jämfört med mars.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I april var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 17,0) och i Norra Finland(16,9) och svagast i Östra Finland (10,4). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (25,0). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärerna (4,3).

Många ändringar i konsumentbarometern i maj

Konsumentbarometerns namn, datainsamlingsmetod, urvalsdesign och datainnehåll ändras fr.o.m. maj. Mer om ändringarna finns på statistikens webbsidor .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Delfaktorerna är: egen ekonomi, Finlands ekonomi, allmän arbetslöshet och hushållets möjligheter att spara (alla gäller följande 12 månader). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumentbarometern 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (409,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/04/kbar_2019_04_2019-04-29_tie_001_sv.html