Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.7.2019

Konsumenternas förtroende på minus i juli

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli -3,9, då den i juni var -4,6 och i maj -1,8. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 2,5. Indikatorns medelvärde från januari 2018 är 0,3. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 juli av 1 050 personer bosatta i Finland. Undersökningsmetoderna förnyades i maj.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i juli bara synen på Finlands ekonomi jämfört med juni. Övriga delfaktorer förstärktes något. Förväntningarna på Finlands ekonomi var mycket pessimistiska. Samtidigt hade konsumenterna den dämpad syn på både den nuvarande och den kommande situationen när det gäller den egna ekonomin. I juli hade konsumenterna klart fler planer än i genomsnitt på att använda pengar på kapitalvaror.

Jämfört med motsvarande period i fjol visade förtroendeindikatorns delfaktorer en försvagning i juli, med undantag av planerna på att använda pengar. Särskilt förväntningarna på Finlands ekonomi rasade på årsnivå.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I juli förväntade sig konsumenterna att den allmänna arbetslöshetssituationen blir sämre i fortsättningen. Sysselsatta konsumenter upplevde att risken för att råka ut för arbetslöshet ökat under den senaste tiden också för deras egen del. För varannan sysselsatt framgick visserligen ingen sådan risk överhuvudtaget.

I juli uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är god. Man ansåg att tidpunkten allmänt taget var gynnsam för att ta lån, med viss reservation också för att köpa kapitalvaror och spara.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juli var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 0,7) och svagast i Östra Finland (-9,1). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (2,5). Klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var pensionärer (-11,9), och arbetslösa (-11,0). Mera information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (310,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/07/kbar_2019_07_2019-07-29_tie_001_sv.html