Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2020

Konsumenternas förtroende ungefär oförändrat i januari

Konsumenternas förtroendeindikator var i januari -4,6, då den i december var -4,2 och i november -5,0. I januari i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -2,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 januari av 1 063 personer bosatta i Finland. De långa tidsserierna fr.o.m. år 1995 för statistiken över konsumenternas förtroende har publicerats på nytt nivåkorrigerade och reviderade under december–januari: databastabellen och figurerna . Mera information om nivåkorrigeringen finns i offentliggörandets översiktsdel .

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades förväntningarna på konsumenternas nuvarande ekonomi och användningen av pengar på kapitalvaror något i januari jämfört med december. Däremot förbättrades konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och på Finlands ekonomi en aning när det gäller en nära framtid. Jämfört med motsvarande period i fjol försvagades förtroendeindikatorns delfaktorer, med undantag av planerna på att använda pengar som ökat på ett år.

I januari var konsumenternas syn på sin egen ekonomi på det hela taget god, medan synen på användningen av pengar och särskilt på Finlands ekonomiska utveckling var svag.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas uppfattning om utvecklingen av arbetslöshetssituationen i Finland var i januari på samma nivå som långtidsmedelvärdet, liksom också konsumenternas upplevelse av att själva råka ut för arbetslöshet.

I januari uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen var god. Konsumenterna ansåg att tidpunkten allmänt taget var gynnsam för att ta lån, och också för att spara, men inte särskilt gynnsam för att köpa kapitalvaror.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I januari var konsumenternas förtroende för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 1,9) och svagast i övriga delar av Södra Finland (-9,3). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska (3,2). I januari var arbetslösa (-14,7) och pensionärer (-13,3) klart mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (455,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/01/kbar_2020_01_2020-01-27_tie_001_sv.html