Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.7.2021

Konsumenternas egen ekonomi och penningsituation stabilare än någonsin i juli

Konsumenternas förtroendeindikator var i juli 4,4, då den i juni var 4,6 och i maj 2,7. Förtroendet för ekonomin var mycket starkt i juli, då förtroendeindikatorns långtidsmedelvärde är -1,7. Vid motsvarande tidpunkt i fjol fick indikatorn värdet -1,6. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–19 juli av 1 007 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var synen på den egna ekonomin i nuläget i juli den mest positiva i hela mätningshistorien. Dessutom fanns rikligt med planer på att använda pengar på kapitalvaror. Också förväntningarna på utvecklingen av både den egna och Finlands ekonomi var optimistiska i juli.

Konsumenternas syn på den egna ekonomin in nuläget förbättrades en aning i juli jämfört med juni. Övriga tre delfaktorer var oförändrade eller försvagades något. Jämfört med juli i fjol var delfaktorerna nu på en klart starkare nivå, förutom förväntningarna på den egna ekonomin, som var nästan oförändrade från året innan.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten i Finland var också fortsatt ljusa i juli. Det samma gällde de sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering vid tidpunkten för enkäten. I juli uppnådde konsumenternas uppskattning av inflationen, dvs. tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna, redan sitt långtidsmedelvärde.

I juli uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är bättre än någonsin. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var ytterst gynnsam för att spara, gynnsam också för att lån och hyfsad för att köpa kapitalvaror. Man förutspådde att det fortsättningsvis uppstår många möjligheter att spara under de kommande månaderna.

I juli hade fortfarande ett stort antal konsumenter planer på att ta lån inom ett år. Liksom under de senaste månaderna hade konsumenterna också påfallande många planer på att köpa bostad. Dessutom övervägde många i juli att köpa bil under det följande året och många planerade också att renovera hemmet.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I juli var konsumenternas förtroende för ekonomin klart starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 11,4) och svagast i Östra Finland (0,9). Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän fortfarande de överlägset mest optimistiska (13,6). I juli var arbetslösa och pensionärer (-3,3 för båda) fortsättningsvis mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (412,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/07/kbar_2021_07_2021-07-27_tie_001_sv.html