Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 20.2.2012

Inflationen tilltog i januari till 3,2 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat tilltog i januari och steg till 3,2 procent. I december var den 2,9 procent. Inflationen ökade framför allt på grund av höjningen av skatten på alkohol och trafikbränslen.

Inflationsmätare i Finland, januari 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 105,0 3,2 % 0,6 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 840    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 115,9 3,0 % 0,8 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 114,3 2,2 % 0,0 %

I januari steg konsumentpriserna främst på grund av dyrare boende och högre matpriser jämfört med året innan. Boendepriserna steg speciellt på grund av högre räntor och hyror. Livsmedelspriserna åter steg framför allt på grund av dyrare alkoholfria drycker, sötsaker och glass samt högre priser på kött samt mjölk- och spannmålsprodukter. Till inflationen bidrog också dyrare alkoholdrycker samt högre restaurang- och kafépriser. Inflationen dämpades i januari mest av billigare hemelektronik och mobilkommunikationstjänster jämfört med föregående år. Från december till januari steg konsumentpriserna med 0,6 procent, vilket främst berodde på en höjning av punktskatterna.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,7 procent i januari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 2,7 procent, dvs. samma som i december i fjol. I Finland var motsvarande inflation i januari 3,0 procent.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter har reviderats fr.o.m. indexet för januari 2012 för att motsvara konsumtionsstrukturen år 2011. Samtidigt har säsongsviktning införts, där säsongsbundna produkters vikt utanför högsäsongen fördelas på övriga produkter i samma grupp.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 29 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i januari 2,2 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 3,0 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,2 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,8 procentenheter på årsnivå. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,8 och månadsförändringen av konstantskatteindexet 0,0 procent.

I januari höjdes skatterna på bränsle, alkohol, tobak, sötsaker, glass, läsk, frisörstjänster och små reparationstjänster samt på prenumerationsavgifter för tidningar och tidskrifter.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (374,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/01/khi_2012_01_2012-02-20_tie_001_sv.html