Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990-2004 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (år 1990)


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2004, Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990-2004 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet (år 1990) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_kuv_004_sv.html