Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass

  Energi Industri Processer Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfall Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1) Totalt Totalt utan LULUCF-sektorn
1990 54,52 5,07 0,18 6,70 3,97 -15,99 54,46 70,44
1991 53,08 4,68 0,17 6,31 4,01 -29,53 38,71 68,25
1992 52,35 4,38 0,16 5,90 4,03 -22,67 44,15 66,83
1993 54,31 4,46 0,15 5,99 4,02 -20,21 48,72 68,93
1994 59,55 4,64 0,15 6,02 3,97 -12,75 61,57 74,32
1995 56,07 4,64 0,14 6,10 3,91 -14,06 56,81 70,87
1996 61,75 4,86 0,14 6,09 3,82 -23,98 52,68 76,66
1997 60,17 5,16 0,14 6,08 3,72 -20,27 54,99 75,26
1998 57,00 5,15 0,14 5,93 3,55 -18,44 53,32 71,77
1999 56,37 5,31 0,14 5,82 3,48 -21,34 49,77 71,12
2000 54,39 5,50 0,12 5,89 3,27 -22,59 46,59 69,18
2001 59,68 5,65 0,12 5,85 3,14 -26,27 48,17 74,44
2002 62,23 5,39 0,11 5,90 2,92 -26,87 49,69 76,56
2003 69,69 5,89 0,10 5,90 2,75 -27,44 56,89 84,33
2004 65,56 6,19 0,11 5,83 2,61 -28,92 51,38 80,30
2005 53,95 6,21 0,11 5,83 2,41 -32,82 35,68 68,51
2006 65,19 6,16 0,10 5,82 2,46 -37,85 41,88 79,73
2007 63,17 6,69 0,10 5,81 2,38 -30,65 47,49 78,14
2008 54,97 7,03 0,09 5,92 2,27 -35,39 34,89 70,28
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008, Tabellbilaga 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2008 (miljoner t CO2-ekv.) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tau_001_sv.html