Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2008 (miljoner t CO2-ekv.)

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Offentlig el- och värmeproduction 16,45 21,05 26,52 24,35 20,92 20,33 19,00 24,38 26,86 33,66 29,43 18,67 29,45 27,36 20,86
Oljeraffinering 2,26 2,56 2,77 2,51 2,64 2,68 2,55 2,53 2,73 2,80 2,79 2,59 2,68 2,76 2,76
Tillverkning av fasta bränslen och övrig energiindustri 0,35 0,32 0,30 0,34 0,38 0,42 0,35 0,32 0,36 0,39 0,42 0,39 0,40 0,35 0,33
Energiproduktion inom industri och byggande 13,17 11,96 11,82 12,07 11,74 11,71 11,73 11,29 10,98 11,35 11,43 11,15 11,44 11,27 10,62
Samfärdsel 12,52 11,77 11,74 12,33 12,48 12,68 12,59 12,71 12,89 13,11 13,45 13,48 13,67 14,04 13,41
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant- och skogsbruk 7,04 5,70 5,82 5,83 5,92 5,83 5,46 5,66 5,60 5,51 5,35 5,13 4,94 4,83 4,47
Industriprocesser 3,32 3,07 3,24 3,47 3,46 3,56 3,56 3,62 3,52 3,75 3,94 3,67 3,91 4,26 4,42
Diffusa utsläpp av bränslen 0,22 0,17 0,15 0,20 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,13 0,11 0,13 0,14
Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,12 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05
Övrig andvändning av bränslen 1,19 1,20 1,21 1,13 1,38 1,23 1,27 1,26 1,26 1,28 1,15 1,09 1,09 1,05 1,07
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1) -16,11 -14,17 -24,09 -20,39 -18,57 -21,47 -22,72 -26,40 -27,00 -27,57 -29,05 -32,96 -38,00 -30,79 -35,55
Totalt 40,52 43,69 39,55 41,91 40,58 37,18 33,99 35,57 37,40 44,45 39,08 23,40 29,74 35,31 22,59
Totalt utan LULUCF 56,62 57,86 63,65 62,30 59,15 58,65 56,71 61,97 64,40 72,02 68,13 56,36 67,74 66,10 58,14
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008, Tabellbilaga 2. Koldioxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2008 (miljoner t CO2-ekv.) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tau_002_sv.html