Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) efter utsläppsklass

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Energiindustri 0,4 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,2 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1 1,0
Industri och byggande 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6
Samfärdsel 4,7 3,9 3,7 3,6 3,5 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,1 1,9
Husdjurens matsmältning 92,0 80,8 81,0 81,9 80,0 78,8 78,9 77,9 78,6 77,7 76,9 76,3 76,4 75,3 74,8
Gödselhantering 11,8 12,9 13,0 13,8 13,5 13,3 13,6 13,1 13,7 14,2 14,2 14,6 14,6 14,5 14,7
Avstjälpningsplatser 173,1 169,8 165,4 160,7 153,1 149,5 139,7 133,3 122,8 114,3 107,7 97,6 100,4 95,8 91,4
Rening av avloppsvatten 7,3 7,0 6,8 6,7 6,6 6,4 6,3 6,2 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 6,0
Uppvärmning av servicebyggnader 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Upvärmning av bostadsbyggnader 7,8 8,1 8,5 8,5 8,6 8,4 8,2 9,2 9,4 9,5 9,5 9,6 9,8 9,9 9,7
Användning av bränslen i fiskerinäring, lant- och skogsbruk 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Diffusa utsläpp av bränsle 0,5 3,8 3,9 3,4 3,5 2,8 2,6 3,2 2,7 2,9 2,6 3,1 2,6 2,4 2,3
Industriprocesser 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Övriga användning av bränslen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Markanvändning, förendrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1,6 1,7 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8
Kompostering 1,0 1,7 1,9 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,0 3,3 2,8
Totalt 302,4 292,3 288,6 285,0 275,3 269,3 259,2 253,1 244,1 235,6 227,5 217,6 220,4 214,5 208,5

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008, Tabellbilaga 3. Utsläpp av metan i Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tau_003_sv.html