Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) efter utsläppsklass

  1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Energiindustri 0,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,1 1,0
Industri och byggande 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
Samfärdsel 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Industriprocesser 5,3 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3 4,5 4,8 5,2 4,6 4,8 5,0
Användning av lösningsmedel och övriga produkter 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
Gödsel hantering 1,6 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4
Odlingsmark 13,0 11,9 11,8 11,6 11,3 11,1 11,3 11,4 11,4 11,4 11,3 11,3 11,3 11,3 11,7
Avfall 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Uppvärmning av byggnader samt fiskerinäring, lant-och skogsbruk 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Diffusa utsläpp av bränslen 1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Övrig andvändning av bränslen 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8
Markanvändning,förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
Totalt 24,2 22,2 22,3 22,1 21,5 21,1 21,3 21,2 21,4 21,8 21,9 22,0 21,6 21,7 22,2
1) Symboliseringen 0,0 betyder att strorhetens talvärde är mindre än 0,05

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Timo Kareinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. Internationelt granskade data 2008, Tabellbilaga 4. Dikväveoxidutsläpp i Finland 1990, 1995–2008 (1000 t) efter utsläppsklass . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2008/01/khki_2008_01_2010-11-19_tau_004_sv.html