Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2009

  Energisektorn Industriprocesser Användning av lösningsmedel och övriga produkter Jordbruk Avfallshantering Utsläppen utan LULUCF Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) 1)
  miljoner t CO2-ekv.
1990 54,48 5,07 0,18 6,66 3,97 70,36 -15,04
1991 53,05 4,68 0,17 6,27 4,01 68,17 -29,07
1992 52,32 4,38 0,16 5,86 4,03 66,75 -23,10
1993 54,28 4,46 0,15 5,94 4,02 68,86 -20,86
1994 59,52 4,64 0,15 5,97 3,97 74,24 -13,44
1995 56,04 4,64 0,14 6,05 3,91 70,78 -13,29
1996 61,73 4,87 0,14 5,96 3,82 76,51 -22,68
1997 60,13 5,18 0,14 5,97 3,72 75,13 -18,81
1998 56,96 5,17 0,14 5,85 3,55 71,67 -16,91
1999 56,38 5,33 0,14 5,76 3,48 71,08 -19,75
2000 54,40 5,52 0,12 5,85 3,27 69,16 -20,94
2001 59,68 5,66 0,12 5,78 3,14 74,38 -24,35
2002 62,25 5,41 0,11 5,83 2,92 76,52 -24,64
2003 69,69 5,90 0,10 5,84 2,75 84,28 -24,99
2004 65,57 6,21 0,11 5,77 2,61 80,27 -24,94
2005 53,95 6,23 0,11 5,78 2,40 68,48 -27,66
2006 65,19 6,18 0,10 5,79 2,46 79,71 -31,22
2007 63,17 6,71 0,10 5,80 2,37 78,14 -23,34
2008 55,06 7,07 0,09 5,93 2,28 70,42 -27,01
2009 53,11 5,24 0,07 5,72 2,19 66,34 -40,56
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009, Tabellbilaga 1. Utsläpp av växthusgaser i Finland 1990–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tau_001_sv.html