Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2009

  HFC PFC SF6
  1000 ton CO2–ekv.
1990 0,02 0,1 94,4
1991 0,05 0,1 67,3
1992 0,1 0,1 36,6
1993 0,1 0,1 33,6
1994 6,5 0,1 34,9
1995 29,3 0,1 68,5
1996 77,3 0,2 72,2
1997 167,8 0,2 76,0
1998 245,2 0,2 53,2
1999 318,3 28,0 52,0
2000 491,8 22,5 51,5
2001 646,4 20,1 55,0
2002 463,2 13,4 51,3
2003 651,3 14,9 48,1
2004 693,7 12,2 33,8
2005 863,5 9,9 34,8
2006 747,2 15,4 40,2
2007 903,3 8,4 36,0
2008 993,2 11,2 40,4
2009 888,8 9,3 41,3

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.04.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2009, Tabellbilaga 5. Utsläpp av F-gaser i Finland 1990–2009 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2009/khki_2009_2011-04-28_tau_005_sv.html