Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figurbilaga 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland åren 1990–2011 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet. Uppgiften för år 2011 är preliminär

Figurbilaga 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland åren 1990–2011 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet. Uppgiften för år 2011 är preliminär

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010, Figurbilaga 4. Utvecklingen av växthusgasutsläpp i Finland åren 1990–2011 i förhållande till utsläppsmålet enligt Kyotoprotokollet. Uppgiften för år 2011 är preliminär . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_kuv_004_sv.html