Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland1990–2010

  Skogsmark Jordbruksmark Betesmark Våtmark Bebyggd mark Träprodukter Totalt
  miljoner t CO2-ekv. 1)
1990 -23,26 5,56 0,80 1,30 0,82 -0,95 -15,72
1991 -37,48 4,95 0,80 1,34 0,86 0,31 -29,22
1992 -31,37 4,79 0,78 1,37 0,93 -0,22 -23,73
1993 -29,67 5,05 0,76 1,41 0,97 -0,09 -21,57
1994 -22,24 5,04 0,74 1,44 1,01 -0,76 -14,76
1995 -22,24 5,34 0,72 1,47 1,04 -0,87 -14,53
1996 -31,31 5,43 0,69 1,47 1,13 -1,05 -23,64
1997 -25,59 5,55 0,68 1,47 1,22 -2,12 -18,79
1998 -23,92 5,64 0,68 1,47 1,32 -1,77 -16,57
1999 -26,75 5,67 0,68 1,51 1,35 -2,04 -19,58
2000 -28,12 5,76 0,67 1,52 1,35 -1,27 -20,08
2001 -32,48 5,94 0,70 1,53 1,55 -0,31 -23,08
2002 -33,05 6,08 0,72 1,53 1,57 -0,44 -23,59
2003 -33,09 6,04 0,73 1,56 1,63 -0,89 -24,01
2004 -34,10 6,08 0,78 1,54 1,81 -0,83 -24,71
2005 -38,63 6,09 0,74 1,61 1,92 -0,34 -28,61
2006 -41,95 6,01 0,75 1,64 1,84 -0,45 -32,17
2007 -32,47 5,90 0,71 1,80 1,84 -1,73 -23,96
2008 -37,21 5,93 0,67 1,93 1,82 0,27 -26,58
2009 -48,15 5,82 0,67 1,99 1,81 1,76 -36,09
2010 -32,77 5,75 0,66 2,11 1,76 0,41 -22,08
1) Ett negativt tal betyder sänka, ett positivt tal utsläpp

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010, Tabellbilaga 2. Utsläpp och upptag inom LULUCF sektorn i Finland1990–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tau_002_sv.html