Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Utsläpp av dikväveoxid i Finland 1990–2010

  Energi- industrin Industri och byggande (utsläp- pen från energi- använd- ning av bränslen) Inrikes trans- port Upp- värmning av byggnader samt fiskeri- näring, lant- och skogsbruk Övrig använd- ning av bränslen Industri- proces- ser Använd- ning av lösnings- medel och övriga produkter Gödsel- hante- ring Odlings- mark Avfalls- hante- ring Utsläp- pen utan LULUCF 1) Mark- använd- ning, förändrad mark- använd- ning och skogs- bruk (LULUCF)
  1000 ton
1990 0,4 0,6 0,6 0,3 1,4 5,3 0,2 1,6 12,7 0,5 23,6 0,3
1991 0,4 0,5 0,6 0,3 1,4 4,6 0,2 1,5 11,9 0,5 21,8 0,3
1992 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3 4,2 0,2 1,4 10,8 0,5 20,2 0,3
1993 0,5 0,5 0,6 0,3 1,3 4,4 0,2 1,4 11,0 0,5 20,7 0,3
1994 0,6 0,5 0,6 0,3 1,3 4,6 0,2 1,5 11,1 0,5 21,1 0,3
1995 0,6 0,5 0,6 0,2 1,2 4,7 0,2 1,4 11,7 0,5 21,7 0,3
1996 0,7 0,5 0,6 0,3 1,2 4,7 0,2 1,5 11,3 0,5 21,6 0,3
1997 0,7 0,6 0,6 0,3 1,2 4,7 0,2 1,5 11,2 0,5 21,4 0,3
1998 0,7 0,6 0,6 0,3 1,1 4,4 0,2 1,5 11,0 0,5 20,9 0,3
1999 0,7 0,6 0,6 0,3 1,1 4,3 0,2 1,4 10,9 0,5 20,6 0,3
2000 0,7 0,6 0,6 0,2 1,0 4,4 0,2 1,4 11,2 0,5 20,8 0,3
2001 0,8 0,6 0,6 0,3 1,0 4,2 0,2 1,3 11,1 0,5 20,6 0,3
2002 0,9 0,6 0,6 0,3 1,0 4,3 0,1 1,4 11,2 0,5 20,9 0,3
2003 1,1 0,6 0,6 0,3 1,1 4,5 0,1 1,4 11,2 0,5 21,4 0,3
2004 1,0 0,6 0,6 0,3 1,0 4,8 0,1 1,4 11,1 0,5 21,4 0,3
2005 0,8 0,5 0,6 0,2 0,9 5,2 0,2 1,4 11,1 0,5 21,5 0,3
2006 1,1 0,5 0,6 0,2 1,0 4,6 0,1 1,3 11,2 0,5 21,2 0,4
2007 1,1 0,5 0,6 0,2 0,9 4,8 0,1 1,3 11,2 0,5 21,3 0,4
2008 1,0 0,5 0,6 0,2 0,8 5,1 0,1 1,3 11,6 0,5 21,7 0,4
2009 0,9 0,4 0,6 0,2 0,8 2,6 0,08 1,4 11,0 0,5 18,4 0,4
2010 1,2 0,4 0,6 0,3 0,8 0,5 0,09 1,4 11,4 0,5 17,2 0,4
1) Diffusa utsläpp av bränslen och utsläpp av bränning av slåtterrester pååkrar som inkluderas i de totalta utsläppen presenteras inte i tabellen. Dessa utsläpp är årligen under 0,005 tusen ton

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 9 1734 2937, Tuija Lapveteläinen +358 9 1734 3528, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 29.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2010, Tabellbilaga 5. Utsläpp av dikväveoxid i Finland 1990–2010 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2010/khki_2010_2012-04-26_tau_005_sv.html