Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-år Föregående
offentlig-görande
Senaste
offentlig-görande
Förändrings 1)
14.12.2015 15.4.2016 % - enheter
Totalt utsläpp 1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,5 69,5 0,0
2008 71,3 71,3 0,0
2009 67,7 67,7 0,0
2010 75,9 75,9 0,0
2011 68,0 68,0 0,0
2012 62,4 62,4 0,1
2013 63,2 63,3 0,1
2014 59,1 59,1 0,0
Utsläpp utanför utsläppshandeln 2) 2005 36,1 36,1 0,0
2008 34,9 34,9 0,0
2009 33,1 33,1 0,0
2010 34,4 34,4 0,0
2011 32,7 32,7 0,0
2012 32,6 32,7 0,1
2013 31,5 31,6 0,2
2014 30,1 3) 30,1 0,0
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik
3) Uppgiften är preliminär

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell 029 551 2937, Riitta Pipatti 029 551 3543, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2014, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2014/khki_2014_2016-04-15_rev_001_sv.html