Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistik-år Föregående offentlig-görande Senaste offentlig-görande Förändring 1)
7.12.2016 6.4.2017 %
Totalt utsläpp
(exkl. sektorn LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,7 69,6 -0,1
2010 75,8 75,7 -0,2
2011 67,9 67,7 -0,3
2012 62,6 62,4 -0,3
2013 63,4 63,2 -0,4
2014 59,3 59,1 -0,3
2015 55,6 2) 55,6 0,0
Sektorn LULUCF 1990 -12,7 -12,7 0,0
2005 -27,1 -27,1 0,0
2010 -27,3 -27,3 0,0
2011 -28,7 -28,7 0,0
2012 -32,3 -32,3 0,0
2013 -26,3 -26,3 0,0
2014 -28,3 -28,3 0,0
2015 -26,0 2) -26,0 0,0
Utsläpp utanför
utsläppshandeln 3)
2013 31,7 31,5 -0,7
2014 30,3 30,2 -0,5
2015 30,0 2) 29,9 -0,2
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande
2) Preliminär
3) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik

Källa: Växthusgasinventarieenheten, Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti 029 551 3543, Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2015, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2015/khki_2015_2017-04-06_rev_001_sv.html