Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av Finlands växthusgasutsläpp. Utsläpp angivna i miljoner ton koldioxidekvivalenter

  Statistikår Föregående offentliggörande Senaste offentliggörande Förändring 1)
11.12.2018 28.3.2019
Milj. ton CO2-ekv. %
Totalt utsläpp
(exkl. sektorn LULUCF)
1990 71,3 71,3 0,0
2005 69,9 69,9 0,0
2010 75,7 75,7 0,0
2015 55,2 55,2 0,0
2016 58,1 58,1 -0,1
2017 55,5 3) 55,4 -0,1
Sektorn LULUCF 4) 1990 -14,8 -14,8 0,0
2005 -24,4 -24,4 0,0
2010 -22,1 -22,1 0,0
2015 -20,1 -20,1 0,0
2016 -18,5 -18,5 0,0
2017 -20,4 3) -20,4 0,0
Utsläpp utanför
utsläppshandeln 2)
2013 31,3 31,3 0,0
2014 29,8 29,8 0,0
2015 29,5 29,5 0,0
2016 30,7 30,7 -0,1
2017 30,1 3) 30,1 -0,2
1) Förändring mellan senaste och föregående offentliggörande.
2) Exkl. CO2-utsläpp inom inrikes flygtrafik.
3) Preliminär uppgift.
4) Uppgifterna om LULUCF-sektorn publicerades 15.1.2019.

Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Päivi Lindh 029 551 3778 , Pia Forsell 029 551 2937, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 28.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2017, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2017/khki_2017_2019-03-28_rev_001_sv.html