Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2009, 3:e kvartalet

2009
3:e kvartalet
Offentliggöranden