Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2014

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under juli-september med 0,2 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under tredje kvartalet 2014 i hela landet med i genomsnitt 0,2 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 3,7 procent från motsvarande period året innan medan priserna steg i övriga Finland med 0,2 procent. Jämfört med andra kvartalet 2014 sjönk priserna på gamla egnahemshus i hela landet med 0,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

I hela landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla egnahemshus 1 501 euro under tredje kvartalet 2014. I huvudstadsregionen var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på egnahemshus 2 988 euro. I övriga landet var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 1 432 euro.

Under tredje kvartalet 2014 steg priserna på småhustomter i hela landet med 2,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal sjönk tomtpriserna med 6,3 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på småhustomter var 26,1 euro i hela landet och den genomsnittliga tomtarealen var 1 914 kvadratmeter.

Priserna på nya egnahemshus steg under tredje kvartalet 2014 i hela landet med 0,7 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal steg priserna med 0,1 procent. Uppgifterna om priserna på nya egnahemshus baserar sig på byggnadskostnadsindexet samt på prisuppgifter om både självbyggande och yrkesmässig byggverksamhet.

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Utvecklingen av priserna på nya egnahemshus, index 2010=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (181,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2014/03/kihi_2014_03_2014-12-05_tie_001_sv.html