Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2021, april

Handelsflottan 2020, augusti

2020
augusti
Offentliggöranden