Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2021, november

Handelsflottan 2021, augusti

2021
augusti
Offentliggöranden