Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Handelsflottan 2021, december

Handelsflottan 2021, oktober

2021
oktober
Offentliggöranden