Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.8.2013

Sysselsättningen inom kultur har försvagats från år 2010

Inom kulturnäringsgrenarna har sysselsättningen försvagats med över 5 procent från år 2010 till slutet av år 2012. År 2012 sysselsatte näringsgrenarna omkring 117 860 personer, medan antalet sysselsatta år 2010 var omkring 124 480. Mest sjönk sysselsättningen inom reklam, med omkring 2300 sysselsatta. År 2012 hade sysselsättningen inom reklam sjunkit till omkring 10 400.

Sysselsatt arbetskraft inom kulturbranscherna år 2010-2012

Sysselsatt arbetskraft inom kulturbranscherna år 2010-2012

Av övriga kulturnäringsgrenar ökade däremot den konstnärliga och litterära verksamheten. Då antalet sysselsatta år 2010 uppgick till omkring 15 700, var antalet år 2012 redan omkring 18 300.

Också verksamheten vid bibliotek och arkiv samt museer, utställningar, historiska platser och byggnader samt liknande sysselsatte fler år 2012 än år 2010. Antalet sysselsatta ökade med 1 200 och var i slutet år 2012 omkring 13 200.

År 2012 sysselsatte förlagsverksamheten omkring 17 230 personer, medan den sysselsatte omkring 16 610 personer år 2010.

Inom övriga kulturnäringsgrenar var nedgången från år 2010 i genomsnitt omkring 13 procent fram till år 2012, då antalet sysselsatta var omkring 58 700.

Uppgifterna framgår av arbetskraftsundersökningen. Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning som beskriver sysselsättning och arbetslöshet på basis av personintervjuer. Uppgifter som erhållits på så sätt bättre beskriver det verkliga totala antalet yrkesverksamma inom kulturyrken och -näringsgrenar än registerbaserade uppgifter.

Näringsgrensindelningen följer TOL 2008, vilket innebär att uppgifterna inte är jämförbara med de sysselsättningsuppgifter som producerats med TOL 2002. På basis av den nya näringsgrensindelningen och EU:s rekommendationer har kulturnäringsgrenarna kompletterats med nya näringsgrenar. En noggrannare redogörelse för nya näringsgrenar finns under punkten Avgränsning av kultur i materialet.

Utvecklingen av sysselsättningen inom kulturyrken har dock varit mer gynnsam än utvecklingen av hela sysselsättningen. Den har ökat med över 15 procent från år 2005 och år 2012 uppgick antalet sysselsatta till över 83 000. Ökning från året innan var över två procent. Under motsvarande period har den totala sysselsättningen förbättrats med bara omkring 3,4 procent.

Särskilt gynnsam har utvecklingen varit för grafiska planerare och planerare inom den konstindustriella branschen, vars sysselsättning har ökat med omkring 30 procent från år 2005. Från år 2011 till år 2012 har sysselsättningen dock gått rejält ned, med omkring 16 procent. Antalet sysselsatta uppgick år 2012 till omkring 10 450.

Sysselsättningen för personer inom konstnärliga yrken har också förbättrats från år 2005. År 2012 uppgick antalet sysselsatta till 11 718, vilket var nästan åtta procent fler än år 2005. Till konstnärliga yrken räknas teater- och filmregissörer, skådespelare, sångare, dansare, musiker och sångare inom klassisk musik, clowner, trollkonstnärer, akrobater, musiker och bildkonstnärer.

År 2012 var antalet journalister 13 718, nästan fem procent färre än år 2005. Från år 2011 till år 2012 var minskningen ett par procent

Uppgifterna om antalet sysselsatta inom olika yrken har producerats enligt yrkesklassificeringen 2001, även om en nyare yrkesklassificering är i bruk inom arbetskraftsundersökningen. Genom användningen av den äldre klassificeringen har man kunnat granska en längre period än om man övergått till den nya klassificeringen


Källa: Kulturstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (293,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_tie_001_sv.html