Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.6.2010

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 1,5 procent i april

Enligt Statistikcentralen ökade försäljningen inom detaljhandeln med 1,5 procent i april jämfört med april 2009. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 0,2 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 3,9 procent och inom bilhandeln med 17,0 procent. Försäljningen inom den totala handeln gick upp med 4,7 procent i april.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Under januari–april ökade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent och inom partihandeln med 3,8 procent jämfört med motsvarande period året innan. Försäljningen inom bilhandeln steg med 3,2 procent. Under januari–april var försäljningen inom hela handeln 3,3 procent större än under motsvarande period året innan.

Ändring av bokföringspraxis inom bilhandeln

Bokföringspraxis gällande omsättningen för nya bilar ändrades fr.o.m. uppgifterna för april 2009. Bilskatten ingår inte såsom tidigare i omsättningen. Den bilskatteandel som uppskattats för föregående period april-mars har raderats från siffrorna för årsförändringen för april 2009 till mars 2010.

Den nya skattekontolagen ändrar materialet för omsättningsindexen

Fr.o.m. uppgifterna för januari 2010 kommer man att använda skatteförvaltningens periodskattematerial enligt den nya skattekontolagen i omsättningsindexen. Enligt vår utredning blir inverkan av skattekontoreformen på statistiken rätt så liten. Det ackumulerade materialet är dock något mindre än tidigare när det gäller uppgifterna för början av år 2010. Därför kan tidsserierna för omsättningsindexen för början av året revideras något i de följande publiceringarna. Mera information om hur ändringen av material inverkar på omsättningsindexen finns under Ändringar i denna statistik . Information om skattekontoreformen finns också på skatteförvaltningens webbplats: www.vero.fi .


Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (193,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2010/04/klv_2010_04_2010-06-14_tie_002_sv.html