Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.5.2013

Försäljningen inom detaljhandeln minskade i mars med 0,4 procent från året innan

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 0,4 procent i mars jämfört med mars 2012. Samtidigt minskade detaljhandelns försäljningsvolym, där prisernas inverkan har eliminerats, med 1,7 procent. Inom dagligvaruhandeln ökade försäljningen med 3,2 procent från motsvarande period året innan, medan försäljningen inom varuhushandeln minskade med 2,3 procent. Inom partihandeln minskade försäljningen med 4,0 procent och inom bilhandeln med 47,3 procent från året innan. Nedgången i bilhandeln berodde på en kraftig ökning under jämförelsetidpunkten som beaktade den kommande ändringen i bilskattelagen. Försäljningen inom den totala handeln gick ned med 11,7 procent i mars.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher, % (TOL 2008)
Under första kvartalet 2013 ökade försäljningen inom detaljhandeln med 0,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Däremot minskade försäljningen inom partihandeln med 2,7 procent och inom bilhandeln med 35,8 procent under motsvarande period. Försäljningen inom den totala handeln var under januari–mars 7,4 procent mindre än under motsvarande period året innan. Senast har försäljningen inom den totala handeln sjunkit lika kraftigt under sista kvartalet 2009, då försäljningen minskade med 8,4 procent från motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Niemistö 09 1734 2951, Tiina Talvio 09 1734 2698, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2013/03/klv_2013_03_2013-05-15_tie_002_sv.html